Σπάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας... Διεκδικούμε συλλογικά!

Ο Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2008 και επιδιώκει να απαντήσει στην αναγκαιότητα συνεύρεσης και συσπείρωσης του κόσμου της αδιοριστίας γύρω από κοινά αιτήματα και κοινούς σκοπούς. Πάμε ενάντια στη λογική του "κανιβαλισμού" και του ανταγωνισμού που μας επιβάλλεται. Λέμε όχι στην αντίληψη που λέει ότι αντίπαλος μας είναι ο συνάδελφος. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι ο καθένας μόνος του. Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Τις συνέπειες του ατομισμού και του "ο καθένας μόνος του" τις βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είδαμε που μας έχουν βγάλει. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας και να πούμε «Φτάνει πια!»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εδώ θα βρείτε το πανελλαδικό ψήφισμα

Τετάρτη 30 Απριλίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ»


Άρθρο 1: Επωνυμία

Ιδρύεται σύλλογος αδιόριστων εκπαιδευτικών με έδρα την πόλη Ρέθυμνο και με επωνυμία «Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου» και με διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Ε.Ρ.».

Άρθρο 2: Σκοποί

Σκοποί του συλλόγου είναι:
1) Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την υποστήριξη των συμφερόντων (οικονομικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών) των μελών του συλλόγου, χωρίς στενό συντεχνιακό πνεύμα, αλλά συνδεμένα με τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων, για την ανύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επίπεδου τους.

2) Η οργανωμένη προβολή των απόψεων του συλλόγου πάνω σε επιστημονικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα που τους αφορούν, και η διαφώτιση της κοινής γνώμης γύρω από τα θέματα αυτά.

3) Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων των εκπαιδευτικών, η συμβολή στην προαγωγή της επιστήμης και του ρόλου του εκπαιδευτικού για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

4) Η καλλιέργεια σχέσεων με σπουδαστικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς και γενικά με κάθε φορέα που επιδιώκει ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

5) Η προάσπιση της συνδικαλιστικής αυτονομίας του συλλόγου από κάθε κρατική παρέμβαση και από κάθε φασιστική επιβουλή.

6) Η ανάπτυξη δραστηριότητας ενάντια στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της διάλυσης της εκπαίδευσης και η προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της.

7) Η συνεργασία με συλλόγους αδιόριστων, με επαγγελματικούς και σπουδαστικούς γενικότερα συλλόγους για την προώθηση κοινών σκοπών. Η συμμέτοχη επίσης σε ευρύτερες ενώσεις ή Ομοσπονδίες ύστερα από απόφαση της Γ. Σ. των μελών της.

8) Οι σκοποί επιδιώκονται:
α) Με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή ταινιών, χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών κ.λπ.
β) Με διαρκή επαφή του συλλόγου με το ρεθυμνιώτικο λαό και την ενημέρωση του πάνω στο γενικότερο προβληματισμό που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί.
γ) Με διαβήματα στις διοικητικές αρχές με ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με συντονισμό δράσης με τους άλλους σπουδαστικούς, επιστημονικούς και μορφωτικούς συλλόγους και τις διεθνείς οργανώσεις, με κινητοποιήσεις ανάλογες με τις διαμορφωμένες συνθήκες κάθε φορά.
δ) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, που δεν αντιτίθεται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
«ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»

Άρθρο 3: Μέλη – Έγγραφή μελών

1) Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι πτυχιούχοι που προορίζονται για τη προσχολική εκπαίδευση, τη δημοτική εκπαίδευση, τα γυμνάσια και λύκεια και την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
Για την έγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση πού θα συνοδεύεται:
α) Από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία)
β) Από καταβολή του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής που ορίζεται στα 5 €

2 ) Δεν μπορούν να γίνουν μέλη:
α) Αυτοί που αποκτούν την αστυνομική ιδιότητα.
β) Αυτοί που είναι μόνιμοι στρατιωτικοί

Άρθρο 4: Συνδρομή

Κάθε μέλος καταβάλει σαν ποσό εγγραφής 5 ευρώ άπαξ και ως συνδρομή ετήσια το ποσό των 15 ευρώ. Το Δ.Σ δεν έχει δικαίωμα να αυξομειώσει το πόσο της ετήσιας συνδρομής, παρά μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χωρίς να έχει γίνει τροποποίηση του καταστατικού. Το Δ.Σ. προτείνει τα ποσά εγγραφής και των ετήσιων συνδρομών των μελών, όπως επίσης και την προθεσμία καταβολής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει.

Άρθρο 5: Δικαιώματα μελών.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν εξ ίσου όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του. Πιο συγκεκριμένα:
α) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, να μετέχουν στις συζητήσεις των Γ.Σ., να μετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου.
β) Έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν δημόσια τη γνώμη τους πάνω σε οτιδήποτε αφορά το σύλλογο. Έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη, προφορική πρόταση τους προς τα όργανα διοίκησης του συλλόγου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στη πρόταση.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό. Έχουν ειδικότερα την υποχρέωση , όσο το καθένα μπορεί, να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, συμμορφούμενα πάντα προς τις διατάξεις αυτού του καταστατικού καθώς και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στρέφεται ενάντια στη λειτουργία και τους σκοπούς του συλλόγου. Υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν την τακτική η έκτακτη εισφορά που καθορίζει ή Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7: Αποχώρηση μέλους

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο όποτε το επιθυμήσει αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. Η αποχώρηση ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους (λογιστικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό).


Άρθρο 8: Αποβολή ιδιότητας μέλους

Παύουν να είναι μέλη του συλλόγου:
α) Οι παραιτούμενοι με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου.
β) Αυτοί που δεν πληρούν πλέον τους όρους του άρθρου 3 του καταστατικού

Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του συλλόγου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του και οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη.

Άρθρο 9: Πειθαρχικά παραπτώματα -Πειθαρχικές κυρώσεις

1) Για κάθε μέλος που ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του συλλόγου ή εμποδίζει την καλή λειτουργία ή την εκτέλεση των αποφάσεων επισύρονται οι παρακάτω συνέπειες ανάλογα με τη βαρύτητα των πράξεων του:
α) γραπτή επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή (μέχρι 3 μήνες) και γ) Διαγραφή

2) Οι πειθαρχικές κυρώσεις - ποινές επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους εγγράφως απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. το οποίο καλεί έκτακτη γενική συνέλευση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρότασης. Η απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να εκδοθεί και ερήμην του μέλους που κατηγορείται. Έφεση κατά της απόφασης μπορεί να γίνει και εκδικάζεται κατά την ίδια διαδικασία.
Η πρόταση πρέπει να κοινοποιείται στο μέλος 5 ημέρες πριν από τη συζήτηση του θέματος. Το μέλος έχει το δικαίωμα να απολογηθεί στα παραπάνω όργανα. Αν δεν απολογηθεί η ποινή επιβάλλεται και χωρίς απολογία.

3) Δεν μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή ειδικά στο διάστημα μεταξύ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που προκηρύσσει εκλογές και της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών

4) Μέλος που διαγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, δεν ξαναγράφεται παρά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, που θα είναι φανερή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
«ΠΟΡΟΙ»
Άρθρο 10: Πόροι

1) Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι το εφάπαξ δικαίωμα έγγραφης των μελών πού ορίζεται σε 5 € και οι ετήσιες συνδρομές που ορίζονται σε 15 €.

2) Έκτακτοι είναι οι εκούσιες συνδρομές πέρα από το ελάχιστο κανονισμένο όριο, καθώς και κάθε άλλη παροχή ή δωρεά παρά οιοδήποτε προς τον Σύλλογο καθώς και πόροι από εράνους, εκδρομές, γιορτές. Για αποδοχή κληροδοτήματος ή δωρεάς απαιτείται έγκριση Γ.Σ. Για να περιέλθει στον σύλλογο, εξαιτίας επαχθούς κτήσεως ακίνητης ή κινητής περιουσίας αξίας μεγαλύτερης του ποσού των 150 € απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. Κληρονομιές που αφήνονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές πάντοτε επ΄ ωφελεία απογράφης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
«ΟΡΓΑΝΑ»

Άρθρο 11: Όργανα

Όργανα του συλλόγου είναι:
α) Η γενική συνέλευση
β) Το διοικητικό συμβούλιο
γ) Η εξελεγκτική επιτροπή

Άρθρο 12: Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της διοίκησης του συλλόγου και αποφασίζει:
α) Για κάθε υπόθεση του, που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία άλλου οργάνου ή για κάθε υπόθεση που άλλο όργανο αν και αρμόδιο της το ζητήσει με πλειοψηφούσα απόφαση
β) Για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου
γ) Για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
δ) Για τη διαγραφή των μελών.
ε) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
στ) Για τη λύση του σωματείου
ζ) Κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Δ.Σ.
η) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της εξελεκτικής επιτροπής.
θ) Εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα της διοίκησης, με δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, εφόσον η παύση είναι αναγκαία για σοβαρούς λόγους και μάλιστα για παραβίαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά τρείς φορές το χρόνο. Η πρώτη στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, η δεύτερη στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η τρίτη στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ και δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές σελίδες. Οι προσκλήσεις πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζουν τόπο, χρόνο και τα θέματα για συζήτηση πού προτείνει το Δ. Σ.
Η ταχτική Γ. Σ. του Νοέμβρη και μόνο αύτη:
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Δ.Σ.
β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
γ) Προκηρύσσει εκλογές μέσα σε 15 μέρες.
δ) Εκλέγει τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής

3) Κάθε άλλο θέμα συζητιέται στη Γ.Σ. εφόσον υποστηριχτεί από το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου και υποβληθεί στο Δ.Σ. πέντε (5) μέρες πριν από τη Γ.Σ. Μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος πρόταση για προσθήκη θεμάτων μέσα στη Γ.Σ., πού εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία. Για τη σειρά όλων των θεμάτων αποφασίζει η Γ.Σ.

4) Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου είναι παρόντα. Σε αντίθετη περίπτωση η Γ.Σ. αναβάλλεται για την επόμενη βδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο και η απαρτία ορίζεται στα παρόντα μέλη.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, για διάλυση του συλλόγου ή για μεταβολή του σκοπού του, οπότε εφαρμόζεται ότι προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

5) Οι Γ.Σ διευθύνονται από τριμελές προεδρείο πού αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο και γραμματέα. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας δεν πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. Ο γραμματέας όμως μπορεί να είναι ο γραμματέας του συλλόγου.
Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον πρόεδρο πού εκλέγεται κατά την έναρξη της με ανάταση των χεριών και σχετική πλειοψηφία. Ο δεύτερος κατά σειρά ορίζεται αντι­πρόεδρος. Με ξεχωριστή ψηφοφορία εκλέγεται ο γραμματέας της Γ.Σ., αν απουσιάζει ο γραμματέας του συλλόγου.
Οι αποφάσεις των Γ.Σ παίρνονται με καταμέτρηση των υψωμένων χεριών κατά πλειοψηφία.

6) Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ του Νοέμβρη (έκτος από τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ. και την έκθεση της εξελικτικής επιτροπής) μπορούν να υπάρχουν ένας ή και περισσότεροι εισηγητές.
Ο χρόνος ομιλίας των εισηγητών ορίζεται με απόφαση του προεδρείου της Γ.Σ. Σε περίπτωση αντίθετης γνώμης το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.

7) Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να ορίζει την ημερομηνία της έκτακτης Γ.Σ. μέσα σε 4 ημέρες από την γραπτή αίτηση και η έκτακτη Γ.Σ. να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την γραπτή αίτηση. Αν το Δ.Σ. καθυστερεί στον ορισμό της έκτακτης Γ.Σ. το 1/5 των μελών ή η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει την ημερομηνία και καλεί την έκτακτη Γ.Σ. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ για λόγους ανώτερης βίας έχουν το δικαίωμα (5 τουλάχιστον μέλη) του συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.

8) Οι Γ.Σ είναι ανοικτές στον οποιοδήποτε επιθυμεί να τις παρακολουθήσει ακόμα κι αν δεν είναι μέλος του συλλόγου. Δικαίωμα λόγου σε άτομα που δεν είναι μέλη του συλλόγου μπορεί να παραχωρηθεί μόνο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ που παίρνεται κατά πλειοψηφία ενώ σε κάθε περίπτωση τα άτομα αυτά δεν μπορούν να έχουν δικαίωμα ψήφου.

9) Για όσα θέματα πού αφορούν τη Γ.Σ και δεν προβλέπει το καταστατικό εγκρίνεται από την πρώτη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός.

Άρθρο 13: Διοικητικό Συμβούλιο

1) Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ., αποτελούμενο από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και 3 συμβούλους, πού εκλέγονται από τα μέλη του συλλόγου σε ημερομηνία πού καθορίζεται από τη Γ.Σ, τη τακτική του Νοέμβρη, πάντως σε 15 η 20 μέρες από τη σύγκληση της.
Η θητεία του Δ.Σ είναι ετήσια. Σε περίπτωση κένωσης θέσης αυτή συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό της αντίστοιχης παράταξης και στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικός αυτής της παράταξης, αυτός εκλέγεται από τους επιλαχόντες των άλλων παρατά­ξεων στην επόμενη Γ.Σ. (ταχτική η έκτακτη ).
Αν οι κενές θέσεις στο Δ.Σ. περάσουν τις 2 προκηρύσσονται εκλογές.

2) Το Δ.Σ επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.
Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί τον σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί κατά την κρίση του αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου προς τα έξω. Το Δ.Σ προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δουλειά του συλλόγου βοηθούμενο και από επιτροπές και έχει την ευθύνη για την πολιτική του συλλόγου απέναντι στη Γ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει για το αντίθετο. Τα μέλη του συλλόγου που είναι παρόντα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα λόγου αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός αν το Δ.Σ. δώσει αυτό το δικαίωμα σε μέλη επιτροπών του συλλόγου και για συζητήσεις θεμάτων που αφορούν τις επιτροπές αυτές

3) Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ σε 15 μέρες συνέρχεται υπό την προεδρεία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία.
Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο πρόεδρο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και τη περιουσία του συλλόγου με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής που υπογράφονται και από τα δυο προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερα χώρο με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του προεδρείου για 5 μέρες, διάστημα κατά το όποιο μπορεί να υποβάλει ένσταση αρμόδιο δικαστήριο. Στη τελευταία αύτη περίπτωση την ευθύνη της φύλαξης μέχρι την έκδοση προδικαστικής απόφασης της απόδειξης την έχει και πάλι η εφορευτική επιτροπή.

4) Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο -είναι δυνατό να συγκληθεί και από 4 μέλη του- με ανακοίνωση πού ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Το Δ. Σ. συνεδριάζει ταχτικά κάθε 15 μέρες και έκτακτα όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη για συγκεκριμένα θέματα για τα όποια συγκαλέστηκε.
Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 μέλη. Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρουσιαστεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δυο μέρες. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται για συζήτηση από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωρινά θέματα να τα οποία τυχόν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τα 1/3 των μελών του Δ. Σ. που είναι παρόντα. Αποφάσεις του Δ.Σ. που παίρνονται με πλειοψηφία αναθεωρούνται με απόλυτη πλειοψηφία, αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται με παμψηφία, αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γ.Σ.

5) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή από συνολικά (5) πέντε συνεδριάσεις της θητείας του θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται, πλην του προέδρου, από το αναπληρωματικό μέλος. Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ. Αν ο πρόεδρος του Δ.Σ. παραιτηθεί καλείται έκτακτη Γ.Σ.

6) Ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν τον σύλλογο σε κάθε επίσημη αρχή.


Άρθρο 14: Πρόεδρος

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
α) διευθύνει τις εργασίες του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ. και τους όρους του καταστατικού
β) εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Ελληνικής ή ξένης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου
γ) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ
δ) φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
ε) φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του
στ) υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο πού έχει σχέση με το σύλλογο.

2) Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ' αυτόν στην εκτέλεση αποφάσεων του συλλόγου.

Άρθρο 15: Γραμματέας

Ο γραμματέας:
α) ενημερώνει τα μέλη του Δ. Σ. τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη συνεδρίαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
β) κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, τα οποία υποχρεούται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
γ) προεδρεύει του Δ.Σ, όταν λείπει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
δ) φυλάει τη σφραγίδα του συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο
ε) παίρνει τις αιτήσεις και κάνει τις εγγραφές των μελών
στ) κρατάει κάθε έγγραφο, κρατά αρχείο, πρωτόκολλο και Γενικό Μητρώο των μελών.

Άρθρο 16: Ταμίας

1) Ο ταμίας:
α) έχει την ευθύνη του ταμείου του συλλόγου και ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου
β) κρατάει το ταμείο και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στο όνομα του ίδιου και του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Σ., τα ποσά που είναι μεγαλύτερα από 200 Ευρώ σε όποια Τράπεζα αποφασίζει η Γ.Σ. του Συλλόγου
γ) κάνει τις πληρωμές σύμφωνα με εντάλματα, που είναι υπογεγραμμένα κατά το άρθρο 15 αυτού του καταστατικού από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
δ) φροντίζει προσωπικά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και υπογράφει κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων
ε) κρατά τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος για αυτά όπως και για τα χρήματα και την υπόλοιπη περιουσία του Συλλόγου.

2) Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. λογοδοτεί παρουσιάζοντας τα απαραίτητα βιβλία για την ταμειακή κίνηση της αμέσως προηγούμενης περιόδου που δεν έγινε έλεγχος. Παραδίδει τα βιβλία στην εξελεγκτική επιτροπή έως την 15η Οκτωβρίου για ετήσιο έλεγχο. Η εξελεγκτική επιτροπή επιστρέφει τα βιβλία για τον ταμία έως την 25η Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 17: Εξελεγκτική Επιτροπή

Η άμεση εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη και που εκλέγεται κάθε έτος μαζί με ένα αναπληρωματικό μέλος αυτής, από την τακτική Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου. Μετά τον απολογισμό του Δ.Σ. που αποχωρεί, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που περιέχει όλα τα συμπεράσματα από τον έλεγχο που έκανε. Η έκθεση καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα στο τέλος κάθε μήνα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κρατά βιβλία πρακτικών στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έγιναν όπως και οι εκθέσεις της για την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 18: Επιτροπές του συλλόγου

1) Για τη προώθηση των σκοπών του συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές για θέματα που έχουν σχέση με επαγγελματικά προβλήματα ή για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου. Αυτές οι επιτροπές ορίζονται τόσο από την Γ.Σ. όσο και από το Δ.Σ. Μόνο επιτροπές που σχετίζονται με πολύ σοβαρά οικονομικά θέματα ορίζονται αποκλειστικά από την Γ.Σ. Το Δ.Σ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την λειτουργία αυτών των άλλων επιτροπών.

2) Τα πορίσματα των επίτροπων έχουν εισηγητικό χαρακτήρα για το Δ.Σ.

Άρθρο 19: Παύση συλλογικών οργάνων-μελών συλλογικών οργάνων

1) Τα συλλογικά όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) όπως και μεμονωμένα μέλη τους παύονται:
α) αν από βαριά αμέλεια παραμελούν την υποχρέωσή τους που απορρέει από το καταστατικό και τους νόμους, για τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου, προαγωγή των σκοπών του και περιφρούρηση των συμφερόντων και της περιουσίας του
β) σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανικανότητας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους
γ) σε περίπτωση που έμμεσα προσπαθούν να μεταβάλουν τους σκοπούς του συλλόγου ή προσπαθούν να τον αναμείξουν σε ενέργειες διαφορετικές από τον προορισμό του,
δ) αν συστηματικά παραβαίνουν το καταστατικό και τους νόμους
ε) σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί λόγοι κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το δικαίωμα να παύει όπως και η απόφαση για το αν υπάρχει λόγος παύσης, ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται έκτακτα με την φροντίδα του Δ.Σ. ή αν αυτό αρνηθεί με την φροντίδα της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στην οποία πρέπει να αναπτύσσεται και να αιτιολογείται ο λόγος που επιβάλλει την παύση κάποιου οργάνου. Σε περίπτωση που και το Δ.Σ. και η Ε.Ε. αρνούνται να συγκαλέσουν Γ.Σ., η Συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του 1/5 των μελών που υπογράφουν την αίτηση. Για να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση, όταν πρόκειται για παύση οργάνων, πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
«ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 20: Εκλογικές διατάξεις
1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ γίνεται με απλή αναλογική. Η ψηφοφορία είναι μυστική

2) Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ γίνονται από εφορευτική επιτροπή με 3 τακτικά και 1 αναπληρωματικά μέλος. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ με απλή αναλογική.
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι. Η θέση του μέλους της εφορευτικής επιτροπής πού παραιτείται ή δεν μπορεί για άλλο λόγο να συμμετάσχει καταλαμβάνεται από το αναπληρωματικό μέλος.

3) Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβαίνουν με παραταξιακά ψηφοδέλτια ή σε μεμονωμένα ψηφοδέλτια και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο Σύλλογος οφείλει να τυπώσει με δικά του έξοδα τα ψηφοδέλτια κάθε υποψηφίου. Η εφορευτική επιτροπή ορίζει τον τύπο του ψηφοδελτίου που θα χρησιμοποιηθεί. Οι εκλογείς ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο της προτίμησης τους βάζοντας μέχρι 7 σταυρούς, σε ονόματα υποψηφίων.

4) Τα ονόματα των υποψήφιων του κάθε συνδυασμού, καθώς και των ανεξάρτητων κατατίθενται στο πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής το αργότερο 48 ώρες πριν τις εκλογές. Μετά τη προθεσμία αυτή ανακοινώνονται επίσημα από την εφορευτική επιτροπή οι συνδυασμοί των υποψηφίων και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο.

5) Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και σε συνεχεία ο πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 7π.μ. ως τις 10 μμ. Κάθε συνδυασμός εκπροσωπείται από ένα αντιπρόσωπο που βρίσκεται στη ψηφοφορία. Μπορούν να παραβρίσκονται και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι τους.
Μετά τη λήψη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

6) Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εκδικάζονται οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Αμέσως μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ»

Άρθρο 21: Τροποποίηση-διάλυση

1) Για να τροποποιηθεί το καταστατικό ή για να διαλυθεί ο Σύλλογος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι απαραίτητη η παρουσία του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα.
2) Ο Σύλλογος διαλύεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 105 του Α.Κ. ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου.
3) Την λύση του Σωματείου ακολουθεί εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. δύο μέλη του Σωματείου. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως η περιουσία του περιέρχεται σε έτερο Σωματείο παρεμφερούς σκοπού ή σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, που θα προσδιοριστούν με την παραπάνω απόφαση της Γ.Σ..

Άρθρο 22: Μεταβολή σκοπού

Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 23: Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει δίκη του σφραγίδα κυκλική, που γύρω φέρνει την επωνυμία «Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου» και στο κέντρο τον διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Ε.Ρ.».

Άρθρο 24: Βιβλία

1) Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν χρησιμοποιηθούν από την Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης:
α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα μέλη, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής τους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση τους.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, καθώς κι όλα τα κινητά κι ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

2) Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων.

Άρθρο 25

Για οποιοδήποτε θέμα, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας κι οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 26

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα και εγκρίθηκε σήμερα την 31η Μάρτη 2008 από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών.


Ρέθυμνο, 31-3-2008
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Απο οτι καταλαβα ο συλλογος δεν εντασσεται στην ΠΕΑΕ (Πανελληνια Ενωση Αδιοριστων Εκπαιδευτικων).
Δεν έχει ούτε καν το site του σωματειου στους συνδεσμους...
Νομιζω πως ο καθένας μόνος του δεν μπορει να καταφέρει και πολλα. Ειδικα αν μιλάμε για αδιόριστους στην Κρήτη όπου φέτος είσαι Ρέθυμνο, του χρόνου Ηράκλειο μετά Χανιά.
Νομίζω οτι θα έπρεπε να εξετασετε σοβαρά το ζήτημα να "συντονιστειται" με όσους περισσότερους αδιόριστους γίνεται.
Για να κουγονται οι απόψεις μας και ο αγώνας μας δυνατότερα και εκεί που πρέπει.
Οι αδιόριστοι δεν πρέπει να χωρίζονται αλλά να ενώνονται...