Σπάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας... Διεκδικούμε συλλογικά!

Ο Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2008 και επιδιώκει να απαντήσει στην αναγκαιότητα συνεύρεσης και συσπείρωσης του κόσμου της αδιοριστίας γύρω από κοινά αιτήματα και κοινούς σκοπούς. Πάμε ενάντια στη λογική του "κανιβαλισμού" και του ανταγωνισμού που μας επιβάλλεται. Λέμε όχι στην αντίληψη που λέει ότι αντίπαλος μας είναι ο συνάδελφος. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι ο καθένας μόνος του. Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Τις συνέπειες του ατομισμού και του "ο καθένας μόνος του" τις βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είδαμε που μας έχουν βγάλει. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας και να πούμε «Φτάνει πια!»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εδώ θα βρείτε το πανελλαδικό ψήφισμα

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2008

Τα προσόντα επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη 900 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Πράσινο φως για την πρόσληψη 900 εποχικών υπαλλήλων- πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα απασχοληθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δόθηκε την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια υπουργική επιτροπή. Πρόκειται για δύο διαφορετικές προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα απασχόλησης 8 μηνών.
Σύμφωνα με την πρώτη προκήρυξη θα καλυφθούν 750 θέσεις από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», ενώ η δεύτερη προκήρυξη αφορά 150 θέσεις για τα προγράμματα του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού.
Για όλες τις θέσεις ορίζεται πως οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής και δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία κ.λπ.), ενώ κατά προτεραιότητα θα προτιμηθούν άνεργοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με την προκήρυξη για τις θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού, όσοι προσληφθούν θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν και άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης έκδοσής της.
Τα προσόντα επιλογής
Για την επιλογή προσμετρώνται και ειδικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη:
1. Χρόνος απόκτησης πτυχίου: 0,5 μόριο για κάθε πλήρες έτος (έως 2 μόρια)
2. Μεταπτυχιακές σπουδές (έως 2 μόρια), ως εξής:
* Διδακτορικό δίπλωμα: 2 μόρια * Μεταπτυχιακό δίπλωμα: 1 μόριο 3. Συνολική προϋπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία (έως 3 μόρια), ως εξής: * 8 μήνες έως και 16 μήνες: 1 μόριο * 17 μήνες έως και 24 μήνες: 2 μόρια * 25 μήνες και πλέον: 3 μόρια
4. Συνέντευξη: 5 μόρια Ειδικά για τις 150 θέσεις των προγραμμάτων του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού μοριοδοτείται και η αθλητική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων και ειδικότερα στις κατηγορίες Ανδρών- Γυναικών, Εφήβων- Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων που κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς- ΠαγκόσμιουςΠανευρωπαϊκούς Αγώνες και 1η έως 3η σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες (2 μόρια και για συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα 1 μόριο). Κατά τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι αξιολογούνται από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού λαμβάνοντας βαθμολογία από 0 έως 10. Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη συνέντευξη, σε αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των προκηρυχθέντων θέσεων της νομαρχίας για την οποία υπέβαλαν αίτηση, λαμβάνουν την ανώτερη βαθμολογία των 5 μορίων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια που αναφέρονται στα βιογραφικά των υποψηφίων, όπως οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων), κατοχή δεύτερου πτυχίου, βαθμός πτυχίου, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.ά.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής τών κατά τόπους νομαρχιών σε ειδικό έντυπο το οποίο διανέμεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα Γραφεία, καθώς και από το Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.sport.gov.gr. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν:
* Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας ή αντιστοίχου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή). * Επικυρωμένη φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
* Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης και αποτελούν κριτήριο επιλογής, όπως επικυρωμένη φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος και για την προϋπηρεσία τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβόλαια που θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την αρμόδια Εφορία (για την τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας όσων εργάστηκαν σε πρόγραμμα του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού απαιτείται βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). Παράλληλα, οποιαδήποτε βεβαίωση αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας πρέπει να είναι θεωρημένη από τον αντίστοιχο φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο τηλέφωνο 210-6469.000 και στα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής των νομαρχιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: