Σπάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας... Διεκδικούμε συλλογικά!

Ο Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2008 και επιδιώκει να απαντήσει στην αναγκαιότητα συνεύρεσης και συσπείρωσης του κόσμου της αδιοριστίας γύρω από κοινά αιτήματα και κοινούς σκοπούς. Πάμε ενάντια στη λογική του "κανιβαλισμού" και του ανταγωνισμού που μας επιβάλλεται. Λέμε όχι στην αντίληψη που λέει ότι αντίπαλος μας είναι ο συνάδελφος. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι ο καθένας μόνος του. Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Τις συνέπειες του ατομισμού και του "ο καθένας μόνος του" τις βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είδαμε που μας έχουν βγάλει. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας και να πούμε «Φτάνει πια!»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εδώ θα βρείτε το πανελλαδικό ψήφισμα

Τρίτη 24 Ιουνίου 2008

ΟΛΜΕ: Αυτοδίκαιη απόλυση ωροµισθίων εκπαιδευτικών

Ο.Λ.Μ.Ε.
Κορνάρου 2 και Ερµού
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
e-mail: olme@otenet.gr
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008

ΠΡΟΣ:
τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και
Θρησκευµάτων
κ. Ευρ. Στυλιανίδη
ΚΟΙΝ.:
∆.Σ. των Ε.Λ.Μ.Ε

ΘEΜΑ: Αυτοδίκαιη απόλυση ωροµισθίων εκπαιδευτικών

Κύριε Υπουργέ,
Με αφορµή την αριθ. 67092/∆2/22.05.08 (ΦΕΚ 954/22.05.08/τ.Β’) Απόφασή σας, µε την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρ. 11 της αριθ. 35557/∆2/09.04.03 (ΦΕΚ 465/17.04.03/τ.Β΄) Υ.Α. που αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης εργασίας των ωροµισθίων εκπαιδευτικών επισηµαίνουµε τα εξής:
Η ανωτέρω τροποποίηση (αυτοδίκαιη απόλυση στις 21.06.08) καθιστά, στην ουσία, επαχθέστερους για τους ωροµισθίους εκπαιδευτικούς τους όρους σύναψης των συµβάσεων εργασίας τους, επειδή απαλείφεται, πλέον, η δυνατότητα, ορισµένων έστω από αυτούς, να απολύονται µε τη λήξη του διδακτικού έτους, «εφόσον µετέχουν ενεργά στις προαγωγικές και πανελλήνιες εξετάσεις».
Η ΟΛΜΕ, βεβαίως, διεκδικεί την κατάργηση του θεσµού του ωροµισθίου, γιατί ως µορφή εργασιακής σχέσης είναι απαράδεκτη. Όχι µόνο ακυρώνει και τα πλέον στοιχειώδη εργασιακά δικαιώµατα, αλλά προσβάλλει τον ίδιο τον άνθρωπο ως πρόσωπο και αξία.
Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το γεγονός αυτό και εφόσον η «ωροµισθία» υφίσταται ακόµη, ζητούµε:
οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί να µπορούν να εµπλέκονται ενεργά, και στο σύνολό τους, στις διαδικασίες των προαγωγικών και πανελλήνιων εξετάσεων, συµµετέχοντας, βεβαίως, στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων ως λειτουργικά µέλη τους. Ανάλογα µε το προβλεπόµενο από τη σύµβασή τους εβδοµαδιαίο ωράριό τους, να είναι δυνατόν, επίσης, να προσφέρουν εξωδιδακτικό έργο στη σχολική µονάδα µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του διδακτικού έτους.
Θα θέλαµε, τέλος, να παρατηρήσουµε ότι σε πρόσφατη συνάντηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τον Γ. Γραµµατέα, κ. Πλατή, ζητήσαµε να σταλεί από το ΥΠΕΠΘ εγκύκλιος που θα καθορίζει ως ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών την 30ή Ιουνίου 2008.

Κύριε Υπουργέ,
Οι συνάδελφοί µας, ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, δοκιµάζονται, επιπλέον, πολύ σκληρά τόσο µε την ευτελή αµοιβή που προβλέπεται για αυτούς, όσο και µε τις συνεχείς καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την καταβολή σε αυτούς των δεδουλευµένων. Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να αποτελεί την έκφραση της στυγνότερης εργοδοσίας. Και η ενδεχόµενη επιµονή σας στην αντίληψη που χαρακτηρίζει την επίµαχη τροποποίησή σας, ενισχύει, δυστυχώς, αυτή την εικόνα.
Ζητούµε, ωστόσο, να ανταποκριθείτε άµεσα και θετικά στο δίκαιο αίτηµά µας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: