Σπάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας... Διεκδικούμε συλλογικά!

Ο Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2008 και επιδιώκει να απαντήσει στην αναγκαιότητα συνεύρεσης και συσπείρωσης του κόσμου της αδιοριστίας γύρω από κοινά αιτήματα και κοινούς σκοπούς. Πάμε ενάντια στη λογική του "κανιβαλισμού" και του ανταγωνισμού που μας επιβάλλεται. Λέμε όχι στην αντίληψη που λέει ότι αντίπαλος μας είναι ο συνάδελφος. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι ο καθένας μόνος του. Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Τις συνέπειες του ατομισμού και του "ο καθένας μόνος του" τις βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είδαμε που μας έχουν βγάλει. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας και να πούμε «Φτάνει πια!»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εδώ θα βρείτε το πανελλαδικό ψήφισμα

Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008

Ποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου για την ένταξη και κατάταξη τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών

Ποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου για την ένταξη και κατάταξη τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ποιοι είναι οι φορείς πρόσληψης, προκειμένου να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία (σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου)

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του νέου σχεδίου νόμου ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού αναγνωρίζεται η προυπηρεσία:
α.
Στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας.
β. Στα μουσικά σχολεία
γ. Στα τμήματα αθλητικών διευκολύνσεων
δ. Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής
ε. Στα ναυτικά λύκεια
στ. Στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα
ζ. Στα ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
η. Στα εκκλησιαστικά σχολεία
θ. Στη Σιβιτανίδειο Σχολή
ι. Σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί
μέχρι 31.8.2005
ια. Για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
ιβ. Για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης
ιδ. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
ιε. Στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υπό την εποπτεία του αρμόδιου σε κάθε κράτος της Ε.Ε. υπουργείου Παιδείας.
Παράλληλα στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι προϋπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας περιοχών που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες και στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσαυξάνεται στο διπλάσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: