Σπάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας... Διεκδικούμε συλλογικά!

Ο Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2008 και επιδιώκει να απαντήσει στην αναγκαιότητα συνεύρεσης και συσπείρωσης του κόσμου της αδιοριστίας γύρω από κοινά αιτήματα και κοινούς σκοπούς. Πάμε ενάντια στη λογική του "κανιβαλισμού" και του ανταγωνισμού που μας επιβάλλεται. Λέμε όχι στην αντίληψη που λέει ότι αντίπαλος μας είναι ο συνάδελφος. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι ο καθένας μόνος του. Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Τις συνέπειες του ατομισμού και του "ο καθένας μόνος του" τις βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είδαμε που μας έχουν βγάλει. Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας και να πούμε «Φτάνει πια!»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εδώ θα βρείτε το πανελλαδικό ψήφισμα

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

Πώς θα βαθμολογηθούν τα γραπτά των εκπαιδευτικών - Τον Ιούνιο τα αποτελέσματα

Τον Ιούνιο οι βαθμολογίες για τα γραπτά των εκπαιδευτικών
Πώς θα γίνει η βαθμολόγηση, πώς διαμορφώνεται ο τελικός βαθμός
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ , Χρήστου Κάτσικα , xkatsikas@xkatsikas.gr


«Φτερά» στον μηχανισμό του βάζει το ΑΣΕΠ για τη διόρθωση των γραπτών του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Κι αυτό γιατί τα αποτελέσματα πρέπει να δοθούν στο ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, διότι διαφορετικά θα καθυστερήσουν οι διορισμοί των επιτυχόντων και διοριστέων εκπαιδευτικών.
Oι χρόνοι είναι πολύ δεσμευτικοί αφού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δίνεται ένα μικρό περιθώριο για ενστάσεις όσων θεωρούν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μόριά τους. Αμέσως μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει την Εγκύκλιο διορισμού, καλώντας τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για αιτήσεις και δίνοντας ένα περιθώριο λίγων ημερών. Πώς όμως θα γίνει η βαθμολόγηση των γραπτών και πώς διαμορφώνεται ο συνολικός βαθμός μετά την προσαύξηση της βαθμολογίας; Η βαθμολόγηση των τετραδίων στα οποία αναπτύσσονται τα ερωτήματα που ετέθησαν θα γίνει από δύο βαθμολογητές, με κλίμακα βαθμών από ένα έως και εκατό, για κάθε βαθμολογητή, μη επιτρεπομένης της χρήσης δεκαδικών ψηφίων.
Ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό του κάθε γραπτού. Όταν από τη βαθμολογία των δύο βαθμολογητών προκύπτει διαφορά πάνω από δώδεκα μονάδες, γίνεται αναβαθμολόγηση. Ο βαθμός που θέτει ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερος του μικρότερου ούτε μεγαλύτερος του μεγαλυτέρου βαθμού των δύο βαθμολογητών και αποτελεί τον βαθμό του γραπτού.
Η βαθμολόγηση των απαντητικών φύλλων για τις ερωτήσεις που απαντώνται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών θα γίνει με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή, ορθές απαντήσεις. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ορθή απάντηση.
Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία. Ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο θεματικών ενοτήτων.
Προσαυξήσεις για την τελική βαθμολογία
ΟΣΟΙ ΑΠΟ τους υποψηφίους έχουν πιάσει τη βάση (55 μονάδες) στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πάνω από 50 μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα, δικαιούνται προσαυξήσεις στον βαθμό της γραπτής εξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α) τον βαθμό του βασικού του πτυχίου, β) ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ) ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικού. Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.
Α. Με βάση τον βαθμό πτυχίου
Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασματικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του πτυχίου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10). Για την προσθήκη των, πέραν του 5, μονάδων του βαθμού του πτυχίου και των κλασμάτων των μονάδων αυτών πρέπει στο αποστελλόμενο κυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου να γίνεται μνεία της ακριβούς αριθμητικής βαθμολογίας. Εάν η βαθμολογία αναφέρεται σε ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύει και βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας και όχι της τυχόν στρογγυλοποιημένης σε επόμενη ή προηγούμενη ακέραια μονάδα. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
Β. Με βάση τις μεταπτυχιακές σπουδές
Λαμβάνονται υπόψη μόνο αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, καθώς και διδακτορικό με τις επόμενες προσαυξήσεις.
Γ. Με βάση την εκπαιδευτική προϋπηρεσία
Υπολογίζεται η προϋπηρεσία ως μόνιμου, προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα Ναυτικά Λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης υπολογίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που έχει αποκτηθεί στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε.
πηγή: Τα Νέα on-line

Δεν υπάρχουν σχόλια: